Nieuws

 • Nieuwsbrief juli 2022

  Lees het laatste nieuws van juli 2022......

  Lees meer
 • Nieuwsbrief juni 2022

  Lees het laatste nieuws van juni 2022......

  Lees meer
Meer nieuws

Voorwaarden compensatieregeling

Voorwaarden compensatieregeling

De voorwaarden die je accepteert als je gebruik maakt van de coupon voor de compensatieregeling zijn:

 • Het betreft een multipurpose coupon. 
 • De coupon is tot 3 maanden na het opheffen van alle beperkingen aan te vragen door onze clubleden die tijdens de verplichte sluiting abonnementsgeld hebben betaald.
 • De coupon is meteen na het opheffen van alle beperkingen in te wisselen. 
 • Om een coupon in te wisselen dien je je met de coupon te melden bij de receptie van onze club.
 • De coupon is tot 24 maanden na uitgifte geldig. De geldigheid van de coupon wordt, in geval van verdere lockdown of andere grote beperkingen om te sporten in onze club, met eenzelfde periode verlengd.
 • De coupon is te gebruiken door mensen die in de voorgaande 6 maanden vóór het opheffen van alle beperkingen geen lid zijn geweest van onze club.
 • De coupon is niet in te wisselen door het clublid zelf die contributie heeft betaald.
 • Iedere coupon wordt slechts 1 keer verstrekt. Bij verlies of diefstal vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele coupons kunnen worden ingewisseld.
 • De coupon dient in 1 keer te worden ingewisseld. Eventuele restwaarde is niet overdraagbaar. 
 • Het is mogelijk meerdere coupons tegelijkertijd in te leveren.
 • De coupon is niet in te wisselen voor geld.
 • Het is niet toegestaan coupon(s) te vervalsen of daarop wijzigingen aan te brengen. 
 • Iedere (poging tot) vervalsing of wijziging, fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt er toe dat het gebruik van de coupon wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan de coupon op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 • Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien beslist de directie van Sportcentrum Oxygym

Nieuws

 • Nieuwsbrief juli 2022

  Lees het laatste nieuws van juli 2022......

  Lees meer
 • Nieuwsbrief juni 2022

  Lees het laatste nieuws van juni 2022......

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Oxygym
Boven Oosterdiep 9
9641 JM Veendam

0598 - 63 35 14